Президент ветував закон про технічну інвентаризацію нерухомості

Президент України Віктор Янукович застосував право вето до закону «Про технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна». Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент наголошує, що прийнятий 5 липня 2012 року Верховною Радою України закон не може бути підписаний, оскільки низка його положень не відповідає Конституції України, базовим законодавчим актам у відповідних сферах правового регулювання.

Закон викликає у В.Януковича зауваження через фактичне збереження монополії існуючих комунальних підприємств – бюро технічної інвентаризації на здійснення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.

Зокрема, за законом організацію та забезпечення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна здійснюють бюро технічної інвентаризації – комунальні підприємства та інші юридичні особи, що мають ліцензію на проведення технічної інвентаризації, які є суб’єктами технічної інвентаризації.

При цьому передбачається, що створення юридичних осіб, які мають намір здійснювати діяльність з технічної інвентаризації, можливе за умови, якщо мінімальний розмір їх статутного капіталу становитиме 10 мільйонів гривень.

Водночас, зауважує глава держави, комунальні підприємства бюро технічної інвентаризації, що діяли на момент набрання чинності цим Законом, продовжуватимуть здійснювати свою діяльність без отримання ліцензії. Будь-яких вимог щодо мінімального розміру їх статутного капіталу Законом не встановлено.

У зв’язку з чим він зазначає, що рівень доходності від здійснення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна в умовах конкуренції є невисоким, оскільки розмір плати за послуги регулюється державою, а поєднання діяльності з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна з іншими видами господарської діяльності заборонено. Запровадження при цьому вимоги щодо мінімального статутного капіталу у розмірі 10 мільйонів гривень, а також недопущення до діяльності з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна фізичних осіб – підприємців фактично збереже існуючу монополію комунальних підприємств бюро технічної інвентаризації.

Крім того, встановлення Законом різних вимог до суб’єктів господарювання, що здійснюватимуть один вид діяльності, а також неможливість здійснення такої діяльності фізичними особами – підприємцями фактично є створенням привілеїв для бюро технічної інвентаризації – комунальних підприємств у здійсненні зазначеного виду господарської діяльності.

Крім того, Президент зауважує, що у законі пропонується визначити, що технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна проводиться з метою здійснення відповідними органами контролю за використанням і збереженням житлового фонду та інших об’єктів нерухомого майна; технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна здійснюється з метою захисту прав та інтересів власників чи користувачів об’єктів нерухомого майна.

Водночас Законом передбачено можливість здійснення технічної інвентаризації за зверненням органів місцевого самоврядування при розгляді справ за скаргами фізичних та юридичних осіб про порушення власником (утримувачем) об’єкта нерухомого майна вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.

Наведені положення Закону не узгоджуються зі статтями 6 та 19 Конституції України, відповідно до яких органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Однак жодним законом вимоги щодо здійснення відповідними органами контролю за використанням і збереженням житлового фонду та інших об’єктів нерухомого майна на підставі матеріалів технічної інвентаризації не встановлено.

Є зауваження у Президента й щодо положення закону, яким запроваджується ліцензування діяльності з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна. Порядок ліцензування діяльності з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна встановлюється Кабінетом міністрів України.

При цьому, на думку глави держави, не враховано, що за Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензування як механізм державного регулювання використовується для захисту прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян, захисту навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. Сфера ж технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна не відповідає наведеним критеріям.

В.Янукович наголошує, що переважна більшість положень Закону, що надійшов на підпис, не визначає достатні та довершені механізми правового регулювання та містить внутрішні суперечності, що свідчить про неповноту правового регулювання відносин. Така юридична невизначеність відповідних положень усупереч установленому статтею 8 Конституції України принципу верховенства права може призвести до їх довільного тлумачення як органами державної влади, так і суб’єктами господарювання.

Тому Президент пропонує свою редакцію цього закону.

http://economics.unian.net/ukr/detail/137120

Возникли вопросы?

Позвоните по тел. +38(099) 015-84-79
или
Заполните форму и мы с вами свяжемся